Jika a dan b merupakan akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 2x –

Jika a dan b merupakan akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 2x – 5 = 0, maka nilai dari a^4 – 28a = ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat