Fungasi f: x -> ax^2 + bx dengan a dan b bilangan bulat. a. Jika

Fungasi f: x -> ax^2 + bx dengan a dan b bilangan bulat. a. Jika f(2) = 2 dan f(-1) = 8, tentukan nilai a dan b. b. Tentukan bentuk fungsi f. c. Tentukan nilai f(-4)

Kategori

Materi Maths kelas 8 : RELASI DAN FUNGSI,ALJABAR, Nilai Fungsi