Jika diketahui dua bilangan pecahan a/c dan c/d dengan a, b,

Jika diketahui dua bilangan pecahan a/c dan c/d dengan a, b, C, dan d adalah bilangan bulat, b dan d =/= 0. a.Nyatakan hasil penjumlahan kedua bilangan pecahan tersebut. Jelaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya b.Nyatakan hasilpengurangan kedua bilangan pecahan tersebut. Jalaskan langkah kalian mendapatkan hasilnya

Kategori

Materi Maths kelas 7 : BILANGAN BULAT DAN PECAHAN,BILANGAN, Operasi pada Pecahan Biasa