Persamaan kuadrat 2x^2 + 3x – 8 = 0 mempunyai akar-akar p dan

Persamaan kuadrat 2x^2 + 3x – 8 = 0 mempunyai akar-akar p dan q. Hasil p^2q + pq^2 adalah…

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Penyelesaian Persamaan Kuadrat