Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat: a.

Tuliskan bilangan berikut dalam bentuk bilangan berpangkat: a. 5 * 5 * 5 * 5 b. (-7) * (-7) * (-7) c. 1/3 *1/3 *1/3*1/3 *1/3 d. (-2a) *(-2a) *(-2a)

Kategori

Materi Maths kelas 9, 10 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat