Tuliskan rumus suku ke-n pada barisan bilangan berikut ! a. 3,

Tuliskan rumus suku ke-n pada barisan bilangan berikut ! a. 3, 7, 11, 15, … b. b. 9, 16, 25, 36, ….

Kategori

Materi Maths kelas 8 : POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN,BILANGAN, Barisan Aritmetika