Jika a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x^2 – 3x

Jika a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat dari x^2 – 3x + 5 = 0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya: a. -a dan b b. 3a dan 3b c. a + 1 dan b + 1

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat