Susunlah bilangan-bilangan berikut dalam (i) urutan naik dan

Susunlah bilangan-bilangan berikut dalam (i) urutan naik dan (ii) urutan turun. a. 100, -100, 200, -250, -300 b. 45, -23, 78, -87, 0, -78

Kategori

Materi Maths kelas 7 : BILANGAN BULAT DAN PECAHAN,BILANGAN, Bilangan Bulat dan Lambangnya