Akar-akar persamaan 4 + 3x – x^2 = 0 adalah x1 dan x2. Susunlah

Akar-akar persamaan 4 + 3x – x^2 = 0 adalah x1 dan x2. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya x1^2 dan x2^2.

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat