Tentukan jarak antara titik A dan titik B bila koordinat masing-masing.

Tentukan jarak antara titik A dan titik B bila koordinat masing-masing. A(-1, -3) dan B(3, -5)

Kategori

Materi Maths kelas 8 : KOORDINAT CARTESIUS,GEOMETRI, Sistem Koordinat Cartesius