Persamaan kuadrat x^2 + 3x – 7 = 0 mempunyai akar-akar p dan

Persamaan kuadrat x^2 + 3x – 7 = 0 mempunyai akar-akar p dan q. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar 1 – 1/p dan 1 – 1/q adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat