Akar-akar persamaan x^2-2x-4=0 adalah x1 dan x2, Susunlah persamaan

Akar-akar persamaan x^2-2x-4=0 adalah x1 dan x2, Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya: x1 +5 dan X2+5

Kategori

Materi Maths kelas 9, 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Konsep Persamaan Kuadrat, Penyelesaian Persamaan Kuadrat