Persamaan kuadrat x^2 + px + q = 0 mempunyai akar-akar x1 dan

Persamaan kuadrat x^2 + px + q = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan x1 – x2 = -1. Jika x1 + 1 dan x2 juga akar persamaan x^2 + (p – 1) x + q + 2 = 0 maka p + q =…

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat