Diketahui sebuah barisan bilangan aritmetika dengan U4 = 3 dan

Diketahui sebuah barisan bilangan aritmetika dengan U4 = 3 dan U10 = 15. Suku pertama barisan aritmetika tersebut adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 8 : POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN,BILANGAN, Barisan Aritmetika