Jika a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat x^2 + 4x – 2

Jika a dan b adalah akar-akar persamaan kuadrat x^2 + 4x – 2 = 0, maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya a^2 b dan ab^2 adalah….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat