Persamaan kuadrat x^2 + 3x – 7 = 0 Mempunyai akar-akar x1 dan

Persamaan kuadrat x^2 + 3x – 7 = 0 Mempunyai akar-akar x1 dan x2. Nilai dari x1 x2^2 + x1^2 x2 adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat