Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan x^2 – 5x – 1 =0, tentukan

Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan x^2 – 5x – 1 =0, tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2×1 + 1 dan 2×2 + 1.

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat