Diketahui himpunan A = { x| -2 <= x <= 2, x e bilangan bulat}

Diketahui himpunan A = { x| -2 <= x <= 2, x e bilangan bulat} dan B = {bilangan bulat}. Relasi dari A ke B dinyatakan dengan x -> 4x + 3. a. Nyatakan domain f dengan menyebutkan anggora-anggotanya. b. Buatlah tabel nilai fungsi tersebut. c. Gambarlah grafik fungsi f pada bidang koordinat Kartesius. d. Gambarlah grafik fungsi f dengan domain bilangan rasional.

Kategori

Materi Maths kelas 8, 8 : RELASI DAN FUNGSI,ALJABAR, Relasi