Susunlah bilangan-bilangan berikut dalam (i) urutan naik dan

Susunlah bilangan-bilangan berikut dalam (i) urutan naik dan (ii) urutan turun. a. 30, -25, -5, 0, 48, -40 b. -15, -18, -2, 3, 10, -4

Kategori

Materi Maths kelas 7 : BILANGAN BULAT DAN PECAHAN,BILANGAN, Bilangan Bulat dan Lambangnya