Dari suatu perkampungan diketahui ada 180 orang berusia kurang

Dari suatu perkampungan diketahui ada 180 orang berusia kurang dari 40 tahun, 135 orang berusia lebih dari 20 tahun; dan 95 orang berusia antara 20 dan 40 tahun. Banyak penduduk kampung tersebut adalah.

Kategori

Materi Maths kelas 7 : HIMPUNAN,ALJABAR, Operasi Himpunan