Grafik parabola yang melalui titik (0, 0) mempunyai sumbu simetri

Grafik parabola yang melalui titik (0, 0) mempunyai sumbu simetri x = 4 dan puncak parabola terletak pada garis x – y + 4 = 0. Persamaan parabola tersebut adalah…

Kategori

Materi Maths kelas 9, 9 : FUNGSI KUADRAT,ALJABAR, Fungsi kuadrat dengan tabel, grafik, dan persamaan, Sifat-sifat fungsi kuadrat