Nyatakan dalam bentuk eksponensial: a. (-3/5)x (-3/5)x (-3/5)x

Nyatakan dalam bentuk eksponensial: a. (-3/5)x (-3/5)x (-3/5)x (-3/5) b. 125/27

Kategori

Materi Maths kelas 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan berpangkat bilangan bulat