Akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 4x + 6 = 0 adalah x1 dam x2.

Akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 4x + 6 = 0 adalah x1 dam x2. Nilai x1^2 + x2^2 = ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat