Grafik f(x) = x^2 + 6x + (m^2 – m – 11) memotong sumbu X. Banyak

Grafik f(x) = x^2 + 6x + (m^2 – m – 11) memotong sumbu X. Banyak nilai m e bilangan asli yang mungkin adalah …..

Kategori

Materi Maths kelas 9 : FUNGSI KUADRAT,ALJABAR, Sifat-sifat fungsi kuadrat