Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. a. 100 dan 144 b.

Tentukan KPK dari bilangan-bilangan berikut. a. 100 dan 144 b. 120 dan 256

Kategori

Materi Maths kelas 7 : BILANGAN BULAT DAN PECAHAN,BILANGAN, Kelipatan dan Faktor