Nilai a agar persamaan kuadrat x^2 – 8x + 2a = 0 mempunyai dua

Nilai a agar persamaan kuadrat x^2 – 8x + 2a = 0 mempunyai dua akar berlainan dan positif adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat