Tentukan empat suku pertama dari barisan aritmetika yang suku

Tentukan empat suku pertama dari barisan aritmetika yang suku pertamanya a dan bedanya b berikut ini. a. a = 7, b = -4 b. a = 1/2, b = -3/2

Kategori

Materi Maths kelas 8 : POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN,BILANGAN, Barisan Aritmetika