Diketahui A bukan himpunan kosong, himpunan B = {1, 2}, dan himpunan

Diketahui A bukan himpunan kosong, himpunan B = {1, 2}, dan himpunan C = {1, 2, 3, 4, 5}. a. Jika A c B dan B c C, tentukan himpunan A b. Apakah A c C?

Kategori

Materi Maths kelas 7 : HIMPUNAN,ALJABAR, Himpunan Kosong