Persamaan kuadrat 2x^2 – 5x – 3 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan

Persamaan kuadrat 2x^2 – 5x – 3 = 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2 dengan x1 < x2, maka x1 + x2 =…

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat