Dengan menggunakan teorema pangkat bulat positif, sederhanakanlah

Dengan menggunakan teorema pangkat bulat positif, sederhanakanlah setiap bentuk berikut ini. a. 2^8 / 2^3 b. – 3^6 / 3^2 c. 5^18 / (5^3 x 5^7) d.(3^2)^5 e. {(-2)^7}^3

Kategori

Materi Maths kelas 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan berpangkat bilangan bulat