Gambarkan segi banyak dengan titik sudut yang diberikan. i. A(6,

Gambarkan segi banyak dengan titik sudut yang diberikan. i. A(6, 8), B(8, 3), C(2, 1) ii. D(1 1/2, 3), E(6, 6), F(5, 2) iii. G(1/2, 6), H(1/2, 10), K(4, 6) iv. (1, 5), M(1, 8), N(7, 8), P(7, 5) v. Q(-2, 5), R(8, 9), S(5, 5), T(8, 3), U(3, 1) vi. V(-1, 1), W(0, 6 1/2), X(5, 6 1/2), Y(7, 3), Z(4, -1)

Kategori

Materi Maths kelas 8 : KOORDINAT CARTESIUS,GEOMETRI, Sistem Koordinat Cartesius