Suatu fungsi ditentukan dengan f(x) = ax + b. Jika diketahui

Suatu fungsi ditentukan dengan f(x) = ax + b. Jika diketahui f(3) = 15 dan f(5) = 20. Tentukan: a. Nilai a dan b b. Bentuk fungsinya c. Nilai f(-11)

Kategori

Materi Maths kelas 8 : RELASI DAN FUNGSI,ALJABAR, Nilai Fungsi