Diketahui persamaan kuadrat x^2 – 4x + m – 1 = 0. Jika persamaan

Diketahui persamaan kuadrat x^2 – 4x + m – 1 = 0. Jika persamaan kuadrat tersebut mempunyai satu akar real, nilai m yang memenuhi adalah …..

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat