Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara rumus

Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan cara rumus abc a. x^2 + 3x + 2 = 0 b. 2x^2 + 4x + 2 = 0 c. 2x^2 – 8x – 10 = 0

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat