Jadikan bentuk di bawah ini menjadi bilangan bulat berpangkat.

Jadikan bentuk di bawah ini menjadi bilangan bulat berpangkat. a. 4 x 4 x 4 = …. b. 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 = …. c. 18 x 18 x 18 x 18 x 18 = ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan berpangkat bilangan bulat