Persamaan kuadrat x^2 + 5x + 6 = 0 mempunyai akar X1 dan X2 dengan

Persamaan kuadrat x^2 + 5x + 6 = 0 mempunyai akar X1 dan X2 dengan x1 <X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya (x1 + 5) dan (x2 + 6) adalah

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat