Misalkan a dan b bilangan asli dengan a > b. Jika (94 + 2 2013^(1/2))^(1/2)

Misalkan a dan b bilangan asli dengan a > b. Jika (94 + 2 2013^(1/2))^(1/2) = a^(1/2) + b^(1/2), tentukan nilai a – b

Kategori

Materi Maths kelas 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bentuk Akar