Akar-akar persamaan kuadrat x^2 + nx – 4 = 0 adalah a dan b.

Akar-akar persamaan kuadrat x^2 + nx – 4 = 0 adalah a dan b. Jika a^2 + b^2 – 2ab = 8n, maka nilai n adalah …..

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Konsep Persamaan Kuadrat