Jika alpha dan beta merupakan akar-akar persamaan x^2 + bx –

Jika alpha dan beta merupakan akar-akar persamaan x^2 + bx – 2 = 0 dan alpha/2beta = (alpha-1/2) maka nilai b =…

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat