Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut

Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna! a. x^2 – 6x – 7 = 0 b. 2x^2 – 9x – 5 = 0

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Penyelesaian Persamaan Kuadrat