Jika f(x) = x^2 – 2x – 3 dengan daerah asal {x l -2 <= x <= 4,

Jika f(x) = x^2 – 2x – 3 dengan daerah asal {x l -2 <= x <= 4, x e R} , tentukan: a. Tabel dan grafik b. Nilai maksimum atau minimum c. Persamaan sumbu simetri d. Titik puncak e. Pembuat nol fungsi

Kategori

Materi Maths kelas 9, 9 : FUNGSI KUADRAT,ALJABAR, Nilai maksimum dan Nilai Minimum Fungsi kuadrat, Fungsi kuadrat dengan tabel, grafik, dan persamaan