Hitunglah hasil operasi hitung berikut. a. a x a^2 x a^3 x a^4

Hitunglah hasil operasi hitung berikut. a. a x a^2 x a^3 x a^4 b. (1 + a)(1 + a^2)

Kategori

Materi Maths kelas 9 : BILANGAN BERPANGKAT DAN BENTUK AKAR,BILANGAN, Bilangan Berpangkat Bilangan Bulat