Diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat x^2

Diketahui x1 dan x2 merupakan akar-akar persamaan kuadrat x^2 – 4x – 5 = 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya sebagai berikut. a. x1 – 3 dan x2 – 3 b. x1 + 1 dan x2 + 1 c. 2×1 dam 2×2

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat