Akar-akar persamaan 5x^2 – 30x + 25 0 = adalah a dan b, maka

Akar-akar persamaan 5x^2 – 30x + 25 0 = adalah a dan b, maka nilaia^2b + ab^2 adalah

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat