Akar-akar persamaan 2x^2 – 6x + 2m – 1 = 0 adalah alpha dan beta.

Akar-akar persamaan 2x^2 – 6x + 2m – 1 = 0 adalah alpha dan beta. Jika alpha = 2beta, maka nilai m adalah ….

Kategori

Materi Maths kelas 9 : PERSAMAAN KUADRAT,ALJABAR, Akar Persamaan Kuadrat