Diketahui himpunan berikut: S = {xlx <= 10, x e bilangan asli}

Diketahui himpunan berikut: S = {xlx <= 10, x e bilangan asli} A = {xlx < 6, x e bilangan asli} B = {x|3 < x < 8, x e bilangan asli} Gambarlah diagram venn nya!

Kategori

Materi Maths kelas 7 : HIMPUNAN,ALJABAR, Diagram Venn