Setiap sepuluh tahun jumlah penduduk sebuah kota bertambah menjadi

Setiap sepuluh tahun jumlah penduduk sebuah kota bertambah menjadi 2 kali lipa jumlah semula. Menurut perhitungan, pada tahun 2025 nanti jumlah penduduk akan mencapai 3,2 juta jiwa. Artinya, tahun 1975 jumlah pada penduduk kota itu baru mencapai … jiwa.

Kategori

Materi Maths kelas 8 : POLA BILANGAN DAN BARISAN BILANGAN,BILANGAN, Barisan Geometri